Met behulp van deze site wil ik een poging wagen om de eertste levensjaren van Johanna Sophia Carolina Bentschap Knook - Haavekost te ontrafelen.

Jo als baby van ruim 2 maanden
Johanna Sophia Carolina Haavekost (Jo) werd op 3 Januari 1921 geboren in Amsterdam, haar moeder was op dat moment ca. 17 jaar en 7 maanden jong en ongehuwd, ze kwam uit een gezin van 16 kinderen. Op 9 januari 1921 werd ze overgedragen aan Helena Geertruida Puffelen - Mioch uit Heelsum (later onze tante Lena) of dat volgens afspraak was of toeval is niet duidelijk. Het verhaal wil dat de vrouw waarmee een afspraak was gemaakt niet kwam opdagen en de 6 dagen oude baby toen maar, ergens in een groente winkel, aan Helena Geertruida Puffelen - Mioch is overgedragen. Volgens de archieven wordt ze op 20-01-1923 overgeschreven naar Renkum/Heelsum. In 1925 verhuist ze naar Arnhem en in 1926 vertrekt ze met de familie van Puffelen naar Rembang in Noord Oost Inidie (NOI). Tussen 1926 en 1927 scheiden Helena Geertruida Mioch van Laurens Willem van Puffelen en leert daar Frederik Rolaf van (von) Nieland kennen, die niets van de kleine Jo moet hebben. In 1927 vetrekken Helena Geertruida Mioch plus Jo en vermoedelijk van Nieland weer naar Nederland. Ze gaan dan eerst naar Den Haag naar (haar broer) Petrus Abraham Mioch (later de smid, onze oom Piet) van juni tot oktober 1927 zijn ze dan in Duitsland (vermoedelijk bij de van Nieland's). Daarna is het tot 08-03-1933 onduidelijk. Volgens de arhieven (zie document hieronder) zou Jo tussen Oktober 1927 en Maart 1933 in Rotterdam op de volgende adressen hebben gewoond; Henegouwelaan, Wandeloordstraat, Sionstraat. Via de straatnaamboeken uit die tijd ben ik niet veel wijzer geworden wie of wat er op die adressen gevestigd was. Ons is altijd verteld dat Jo die tijd in een weeshuis bij de nonnen is geweest en het daar heel slecht heeft gehad. Helaas heb ik daar geen duidlijkheid over gekregen. In 1933 werd ze in huis genomen door de 10 jaar jongere zuster van Helena Geertruida Mioch nl. Geertruida Wilhelmina Mioch - Sanderse (oma Sanderse) en is daar tot ca 1941 liefdevol opgevangen.

Over de tijd tussen ca 1928 en 1933 blijven echter nog veel vragen bestaan, enig houvast is het onderstaande document uit het stadsarchief van Rotterdam.
Als u hier informatie over heeft laat dan a.u.b. een berichtje achter in het gastenboek.

digitale stamboom Rotterdam